Tiêu chí lựa chọn Mosfet tốt nhất để làm kích điện 12v lên 310vdc (hoặc 380vdc)

192 viewsCông nghệinverter kích điện
0

Dựa vào thông tin datasheet của mosfet để lựa chọn mosfet phù hợp cho việc làm kích điện 12v lên 310vdc, 350vdc hoặc 380vdc.

  • Dòng chịu tải tối đa chân D (ld)
  • Điện áp đánh thủng D-S (Vds)
  • Tổng phí cổng (Qg): dựa vào Qg để chọn số ôm điện trở kích chân G mosfet cho phù hợp, số ôm điện trở kích G phải lớn hơn Qg, ví dụ Qg 210 thì điện trở kích chân G phải > 210 ôm.
  • Nội trở giữa 2 chân D và S (Rds): khi mosfet dẫn sẽ có nội trở giữa 2 chân D và S. Nếu 2 mosfet tương đương về dòng xả tối đa và điện áp
Rate this question
Ban Chủ Changed status to publish 11/01/2024