Hoa Lan Kiếm Trắng Hương Việt (Sông Hinh)

0

Hoa Lan Kiếm Trắng Hương Việt là dòng lan kiếm lô hội, nguồn gốc ở huyện Sông Hinh – tỉnh Phú Yên.

5/5 - (4 votes)
Ban Chủ Asked question 09/11/2022