HÃY TỰ ĐẶT RA CHO MÌNH QUY TẮC SỐNG.!!!

0

1. Mượn 5 triệu thì đến ngày trả phải trả 5 triệu, không phải trả 3 triệu, lần sau đưa thêm 1 triệu, lần nữa đưa 1 triệu. Đưa lẻ tẻ người ta không xoay sở được việc khác. Lúc cho vay đưa một cọc chứ có đưa thành nhiều lần đâu?
2. Mượn đầu tháng, hứa cuối tháng trả thì tới ngày phải phải trả, không có tiền kịp thì phải báo cho người ta, chứ không phải để qua tháng khác, người ta hỏi mới nói “trả trễ”, “xin khất”.

3. Người ta có làm mấy trăm triệu một tháng là chuyện của người ta, đừng có kêu “Kiếm mấy trăm triệu một tháng mà có một triệu cũng đòi.” Nên nhớ vay ra vay, cho ra cho, còn đã “mượn là phải trả dù chỉ 1 ngàn”.

4. Lúc mượn tiền mình khóc than, khổ sở, tha thiết, mượn xong lúc trả tiền thì mình phải tươi cười mà trả cho người ta, không phải lúc trả ngồi than, gom tiền chỗ này chỗ kia cực lắm mới đủ trả. Gom đâu là chuyện của bạn, còn tiền bạn thiếu thì phải trả. Hiểu chứ?

5. Đang mượn tiền, thân mang nợ, thì bớt đăng hình đi du lịch, khoe mua đồ hiệu, bớt bớt lại….Chủ nợ cũng là con người mà, cũng tổn thương chứ. Trong khi bạn đang ăn chơi thì chủ nợ lại đang khó khăn xoay từng đồng.

5/5 - (5 votes)
Ban Chủ Asked question 16/02/2023