DẶN LÒNG…

0

Dặn lòng mình, tôi ơi đừng gục ngã!
Biết bao nhiêu nghiệt ngã với chông gai
Hãy vững tin để hướng tới tương lai
Những thành quả giành cho người nghị lực.

Dặn lòng mình, tôi ơi đừng buồn bực!
Hay vui lên dù áp lực, khó khăn
Có lo lắng và có những băn khoăn
Luôn vui cười với tư duy tích cực.

Dặn lòng mình, tôi ơi đừng chấp trước!
Giữ trong đầu thêm ràng buộc khổ tâm
Không oán trách dù đời có thăng trầm
Bao dung sống trong an yên, tĩnh lặng.

Dặn lòng mình, tôi ơi đừng sân hận!
Bởi bên ngoài nhiều trái mắt, tai ương,
Ghìm lại mình, mở lòng rộng yêu thương
Bớt cãi vã, điều ngoại thân vô bổ.

Dặn lòng mình ham muốn nhiều sẽ khổ!
Biết đủ vừa, buông bỏ… bớt tham si
Hài lòng với hiện tại, chẳng so bì
Sống giản dị và giàu tình thân ái.

Cõi tạm thôi đâu có gì mãi mãi
Sống chân thành, vui vẻ, bớt trách than
Sống nội tâm, tĩnh lặng với bình an
“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.

– D.X.Vĩnh –

Rate this question
Ban Chủ Asked question 12/05/2023