Các Loại IC ổn áp thông dụng cho áp DC

0

Điểm danh nhanh các loại IC ổn áp DC thông dụng mà dân điện tử hay dùng:

  • IC 78xx (xx từ 05 – 24 tương đương ổn áp 5-24vdc): 3 chân (I – G – O) – vào (7V – 36VDC tùy xx) – ra (5-24VDC)- dòng max 1-3A tùy xx
  • IC 79xx (xx từ 05 – 24 tương đương ổn áp âm 5-24vdc): giống với 78XX như đầu ra áp âm.
  • IC LM2576: 5 chân (I – O- G – F – ON/OFF) – vào (7 – 40VDC) – ra (3.3 – 15VDC) – dòng max 3A. (Đặt mua)
  • LM317: 3 chân – vào (4.2 – 40vdc) – ra (1.2 – 37vdc) – dòng max 1.5A

Ví dụ về mạch ổn áp có thể điều chỉnh dùng IC LM2576HV-ADJ

Để điều chỉnh điện áp đầu ra, hai điện trở R1 và R2 được nối với nhau tạo thành một mạng feedback. Điện áp đầu ra hoặc giá trị của điện trở có thể được tính toán bằng cách giữ cho hai giá trị điện trở không đổi và đưa vào phương trình sau để tìm giá trị thứ ba:

V OUT = V REF (1 + R2 / R1) Trong đó V REF = 1.23V.

LM317:

Rate this question
Ban Chủ Changed status to publish 14/01/2024