Một Vài Loại Thuốc Phòng Trừ Các Bệnh Thường Gặp Cho Hoa Lan Kiếm

0

1. Chuyên phòng và trị thối nhũn thì Kin-Kin Bul là hiệu quả nhất!
2. Rỉ sắt đã có Anvil
3. Thán thư đã có RidomilGold
4. Physan thì cả nấm và khuẩn – phòng và trị thối nhũn! Nấm giá thể thì dùng Bankona
5. Côn trùng: Kiến, ruồi, cuống chiếu … bò lổm ngổm ở giá thể thì đã có Fedona
6. Rệp sáp đã có Movento – Khắc tinh của Rệp sáp
1-2 Tháng là nên phun 1-2 lần để phòng, tuỳ vườn và thời tiết để chọn thuốc và liều phun (cứ mưa nhiều độ ẩm cao là phải phun nhiều)
Ngoài ra nếu không muốn dùng thuốc trên các bác có thể dùng dùng nước vôi trong phun trống thối nhũn cũng OK! Tuy nhiên cách này sẽ làm rễ thoái hoá nhanh, kết thúc vòng đời rễ sớm và phải bật rễ mới, ko có lợi lắm cho cây!

5/5 - (13 votes)
Ban Chủ Asked question 01/12/2022