Lãnh Đ.Ạ.N – 90% các Lãnh Đạo đều dễ mắc phải

434 viewsTổng hợpsếp lãnh đạo
0

LÃNH ĐẠO + Giao tiếp kém = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Nhân viên không nghe = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Nhân viên nghe nhưng không ph.ục = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Bị nhân viên gh.é.t = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Không giữ được người tài = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Định hướng sai = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Đ.á.nh gi.á sai năng lực nhân viên = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Đặt nhân viên sai vị trí công việc = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Thiếu tôn trọng nhân viên (tính từ bác bảo vệ đến cô lao công) = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + B.ảo th.ủ không chịu lắng nghe = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Suốt ngày l.a m.ắ..ng nhân viên = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Hứa thật nhiều nhưng cũng thất hứa thật nhiều với nhân viên = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Không gương mẫu = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Không thích nhận trách nhiệm, thích đổ lỗi = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Không dám m.ạo h.iểm = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + “Trượt dốc” đạo đức = LÃNH Đ.Ạ.N

LÃNH ĐẠO + Không biết chăm sóc bản thân, gia đình, bạn bè = LÃNH Đ.Ạ.N

Sưu tầm và tổng hợp

5/5 - (5 votes)
Ban Chủ Asked question 25/12/2022