Hoa Lan Phi Điệp Mít Đồng Xu Đà Bắc

0

Hoa lan phi điệp lá mít Đồng Xu Đà Bắc được anh Thành ở Đà Bắc – Hoà Bình. phát hiện ở xã Vầy Nưa khu vực đền Bà Chúa Thác Bờ thuộc huyện Đà Bắc tỉnh Hoà Bình.

Đây là hình ảnh đầu tiên khi mới phát hiện và cũng là người đặt tên cho cây luôn (mầm lá dài bên cạnh là không phải) mầm gốc đột biến lá tròn đều từ dưới nên trên, hoa thì mũi trắng cựa mầu. Mắt tương đối gọn phân thuỳ rõ ràng cũng là 1 điểm đột biến nữa của cây và có 1 điều đặc biệt nữa là cây được trồng từ Nam ra Bắc lá rất tròn đều không kể ít hay nhiều nắng kie 51 và 52 lá đều tròn đẹp

5/5 - (4 votes)
Ban Chủ Edited question 11/10/2022