Hoa lan phi điệp 5 cánh trắng Hiển Oanh (5CT HO)

0

5CT HO chính là tên gọi của một dòng phi điệp tím đột biến thành 5 cánh trắng đầu tiên trên thị trường. Chúng được lấy tên theo tên gọi của cô chú chủ vườn lan tại Hòa Bình tên Hiển Oanh. Cùng với tên gọi 5CT HO thì chúng còn có tên gọi khác là năm cánh trắng Hiển Oanh.

Được phát hiện đầu tiên tại huyện Kim Bôi – Hòa Bình. Đây cũng là nơi đặt vườn lan của anh chị chủ vườn tại đây. Do là những người đi đầu tiên trong lĩnh vực lan đột biến nên chúng cũng được gọi là 5CT Hòa Bình. Tại Hòa Bình cũng có nhiều dòng 5 cánh trắng khác nhưng nổi tiếng nhất vẫn là dòng HO này.

5/5 - (3 votes)
Ban Chủ Asked question 03/11/2022