Độ Cồn Các Loại Bia Hiện Nay

380 viewsTổng hợpbia độ cồn
0
 1. Bia Sài Gòn xanh có nồng độ cồn: 4.3%.
 2. Bia Sài Gòn đỏ có nồng độ cồn: 4.9%.
 3. Bia Sài Gòn Special có nồng độ cồn: 4.9%.
 4. Bia Tiger nâu có nồng độ cồn: 5%.
 5. Bia Tiger bạc có nồng độ cồn: 4.6%.
 6. Bia Heineken xanh có nồng độ cồn: 5%.
 7. Bia Heineken bạc (Heineken Silver) có nồng độ cồn: 4%.
 8. Bia Heineken 0.0% độ cồn: Bia không cồn.
 9. Bia Budweiser có nồng độ cồn: 5%.
 10. Bia Larue có nồng độ cồn: 4.2%.
 11. Bia Larue Special có nồng độ cồn: 4.6%.
 12. Bia Sư Tử Trắng có nồng độ cồn: 5%.
 13. Bia Ruby có nồng độ cồn là 4.3%.
 14. Bia Bivina Export có độ cồn 4.3%
5/5 - (4 votes)
Ban Chủ Edited question 09/12/2022