Cách ràng buộc nhập số (number) trong Scratch

585 viewsTin Họcscratch
0

Thực hiện vòng lặp kèm theo điều kiện kiểm tra tính hợp lệ như sau:

  • Nếu giá trị nhập vào mà nhân với số 1 có kết quả = 0 thì giá trị nhập không phải là số.
  • Ngược lại là số.

p/s: Thủ thuật dùng trong Scratch

Rate this question
Ban Chủ Changed status to publish 10/07/2022