Các Bệnh Thường Gặp Ở Hoa Hồng

0
  1. Bệnh trĩ trên cây hoa hồng
  2. Bệnh rỉ sắt (rust rose) trên cây hoa hồng
  3. Bệnh thán thư trên cây hoa hồng
  4. Bệnh đốm đen trên cây hoa hồng
  5. Bệnh sương mai trên cây hoa hồng
  6. Bệnh phấn trắng trên cây hoa hồng
  7. Bệnh mốc xám botrytis cinerea trên cây hoa hồng
  8. Bệnh sùi cành u rễ trên cây hoa hồng
  9. Bệnh vàng lá chết héo trên cây hoa hồng
  10. Bệnh thối đen thân cây trên cây hoa hồng
5/5 - (6 votes)
Ban Chủ Asked question 02/12/2022