Bí kíp kích lan kiếm ra hoa dịp tết

0

Trước tết khoảng 2 tháng tiến hành (cuối tháng 10 – đầu tháng 11 AL) cắt nước một tuần.

Sau đó phun thuốc kích hoa (ví dụ: siêu lân đỏ 650,..) lập lại 3 ngày 1 lần và làm 3 lần.

5/5 - (6 votes)
Ban Chủ Asked question 27/09/2022