6 Người Việt Được Unesco Tôn Vinh Danh Nhân Văn Hóa

485 viewsGiáo dụcdanh nhân lịch sử
0
  1. Nguyễn Trãi: Tôn vinh năm 1980, nhân dịp kỷ niệm 600 năm ngày sinh.
  2. Hồ Chí Minh: Tôn vinh năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh.
  3. Nguyễn Du: Tôn vinh năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh.
  4. Chu Văn An: Tôn vinh năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 650 năm ngày mất.
  5. Nguyễn Đình Chiểu: Tôn vinh năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh.
  6. Hồ Xuân Hương: Tôn vinh năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh.
5/5 - (6 votes)
Ban Chủ Asked question 04/12/2022